VCA certificaat

VCA certificaat

Twee verschillende cursussen zijn er beschikbaar voor het behalen van het VCA certificaat : de B VCA cursus (basisveiligheid VCA), een training specifiek gericht op de operationele medewerkers van een bedrijf, en de VOL-VCA cursus (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden), een opleiding bedoeld voor de operationeel leidinggevenden in een bedrijf.

Na het volgen van de VCA cursus dient een officieel examen afgelegd te worden, en bij een positief resultaat ontvangt de cursist het officiële VCA certificaat wat een geldigheid van 10 jaar heeft (Let op ! Na afloop van deze termijn dient opnieuw een examen afgelegd te worden om een nieuw certificaat te behalen). Een persoon welke in het bezit is van een VCA certificaat laat zeer zeker zien dat hij/zij serieus is omtrent de aspecten veiligheid, milieu en gezondheid !

U kunt uw VCA certificaat behalen via VCANederland, de grootste VCA opleider in Nederland met 11 verschillende cursus locaties en 38 verschillende examenlocaties. VCANederland heeft een slagingspercentage van 98% ! Meer informatie over het VCA certificaat kunt u vinden op de site van VCANederland : VCA certificaat

Veiligheid

VCA bedrijfscertificaat

Een opdrachtgever die risicovolle werkzaamheden uitbesteedt aan een aannemer welke in het bezit is van een VCA bedrijfscertificaat mag er op vertrouwen dat het uitbestede werk zodanig wordt uitgevoerd dat de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar gebracht worden. en erkende certificatieinstelling heeft dit immers aangetoond door middel van een onafhankelijk en objectief onderzoek.

Een van de andere belangrijke kenmerken van VCA bedrijfscertificering is dat er een jaarlijkse controle is of het gecertificeerde bedrijf nog voldoet aan alle VCA eisen, de aannemer staat dus als het ware "onder toezicht" van de instelling die het VCA certificaat een het bedrijf heeft verstrekt.

Er zijn drie verschillende bedrijfscertificaten te onderscheiden : VCA * (één ster), VCA ** (twee sterren) en VCA petrochemie. Het bedrijfscertificaat VCA * is voor bedrijven met minder dan 35 werknemers en welke geen hoofdaannemerschap in hun werkpakket voeren. Het VCA ** certificaat is voor bedrijven welke meer dan 35 werknemers tewerk stellen of hoofdaannemerschap in hun werkpakket hebben (ook indien zij minder dan 35 werknemers hebben !). Het VCA petrochemie certificaat is voor bedrijven die werkzaamheden verrichten in de petrochemische industrie.

Meer informatie over het VCA bedrijfscertificaat kunt u vinden op de site van VCANederland : VCA Bedrijfscertificering